19.03.2013

DET FØRSTE VILLAPROSJEKTET

www.villaprosjekt.blogspot.no


Åpning 6. april 2013 klokka 14 (dørene åpner klokka 11)

VILLAPROSJEKTET er et frydprosjekt og drives etter lystprinsippet. Målet er å vise nyere arbeider innafor visuell kunst.

Lørdag 13. april klokka 11 - 16
Torsdag 18. april klokka 11 - 16
Fredag 19. april klokka 11 - 16
Lørdag 20. april klokka 11 - 16
Lørdag 27. april klokka 11 - 16

For kontakt, send e-post til mmiskovlarsen@gmail.com


12.03.2013

05.03.2013