19.09.2018

12.04.2018

25.10.2017

skjør metalltråd/fragile wire - 2017

skjør metalltråd I/fragile wire I
2017
kobbertråd

skjør metalltråd II/fragile wire II
2017
metalltråd

skjør metalltråd III/fragile wire III
2017
kobbertråd


skjør metalltråd IV/fragile wire III
2017
kobbertråd

uten tittel XXX - 2017

uten tittel XXX
2017
akryl på papir

18.07.2017

skisser - 2016

skisse XV
akryl på kartong
2016

skisse XIV
akryl på kartong
2016

29.05.2017

scars I - 2017

scars I
2017
ståltråd og akryl på papir

scars I, detalj
2017
ståltråd og akryl på papir