25.10.2017

skjør metalltråd/fragile wire - 2017

skjør metalltråd I/fragile wire I
2017
kobbertråd

skjør metalltråd II/fragile wire II
2017
metalltråd

uten tittel XXX - 2017

uten tittel XXX
2017
akryl på papir

18.07.2017

skisser - 2016

skisse XV
akryl på kartong
2016

skisse XIV
akryl på kartong
2016

29.05.2017

scars I - 2017

scars I
2017
ståltråd og akryl på papir

scars I, detalj
2017
ståltråd og akryl på papir

02.01.2017

Oljespill IX, I have this sad story. "Full City" seven years. 2016

Oljespill IX, I have this sad story. "Full City" seven years.
digitalt fotografi, 2016
Det var sommer'n 2009 det skjedde. Naturen og dyrelivet i Tjodalyng, Vestfold fikk også merke forurensninga fra "Full City". Til og med år etterpå finner jeg olje i fjæra.
https://www.nrk.no/emne/_full-city_-havariet-ved-langesund-1.6714788