25.10.2017

skjør metalltråd/fragile wire - 2017

skjør metalltråd I/fragile wire I
2017
kobbertråd

skjør metalltråd II/fragile wire II
2017
metalltråd

skjør metalltråd III/fragile wire III
2017
kobbertråd


skjør metalltråd IV/fragile wire III
2017
kobbertråd