07.06.2016

svarte linjer ene og andre sida - 2016

svarte linjer ene sida 2016
akryl på pleksiglass

svarte linjer andre sida 2016
akryl på pleksiglass