01.11.2013

dagens - træt

skisse etter Mathias Skeibroks skulptur Træt fra 1883