30.09.2013

dagens - skoggate 2013

skoggate 2013
fra serien urban vegetasjon, digitalt fotografi