16.06.2013

arbeider av Marit Miskov Larsen stilles ut på galleri KRATT

bloggen til galleri KRATT finner du her: 

åpent:
lørdager klokka 11 - 17

obs: galleriet er åpent lørdager 
(ikke søndager, som det feilaktig står i Vestfold Blad sin nettkalender)

------------

BEATA ANNA BITKOWSKA
TEGNING

HEIDI KJØDE
MALERI OG TEGNING

MARIT BLOMDAL
CYANOTYPI, TREARBEIDER OG FAT

MARIT MISKOV LARSEN
MALERI, TEGNING OG FOTOGRAFI

RUNE KJÆR
TEKST

JANN RYGH SIVERTSEN
TEKST