05.03.2013

dagens - uten tittel 2012

2012
blyant, fargeblyant og akvarell på papir