17.03.2013

dagens - ikkje heime 2010

ikkje heime 2010
blyant på papir, 30 x 21 cm