27.12.2012

dagens - uten tittel 2012

2012
blyant, fargeblyant og akryl på papir