27.05.2012

dagens - uten tittel 2012

uten tittel 2012

uten tittel 2012, detalj

uten tittel 2012, detalj

ståltråd, lengde 29 cm